LokalTelefonen
Med det nytænkende mobilselskab LokalTelefonen kan man støtte sin foretrukne klub eller forening med 10% af sit mobilforbrug - uden at betale ekstra
 

Situationen

Foreningslivet spiller en stadig større rolle for trivslen i de danske lokalsamfund. I mange områder har erhvervslivet og de lokale butikker det svært, og derfor bliver det sværere for klubberne at få de nødvendige lokale sponsorer - og uden sponsorer intet foreningsliv. Med dette i tankerne ønskede stifterne bag LokalTelefonen at hjælpe foreningslivet i Danmark og skabe et nyt koncept, som ville gøre det muligt at støtte sin lokale klub eller forening gennem mobile ydelser. LokalTelefonen kendte på forhånd CompanyMobiles kompetencer inden for drift af mobilselskaber og for LokalTelefonen var CompanyMobile derfor en oplagt samarbejdspartner.

Løsningen

Lokaltelefonen blev lanceret i maj 2013. Valget af CompanyMobile som samarbejdspartner blev bl.a. truffet ud fra at TDC’s netværk er det bedste, også i yderområderne, hvor de lokale klubber og foreninger ofte ligger, og hvor andre selskabers dækning ikke er optimal. CompanyMobiles konkurrencedygtige prissætning og den høje fleksibilitet i løsningerne var ligeledes udslagsgivende for samarbejdet.

CompanyMobile udviklede et automatiseret setup til håndtering af en kvartaltsvis udbetaling af støttekroner til klubberne, som er afgørende for at LokalTelefonen kan holde administrationsomkostningerne på et minimum, så foreningerne får så stort udbytte af de mobile ydelser som muligt.

 

Effekt

"Vi havde høje forventninger til samarbejdet med Company Mobile, og de er alle blevet indfriet. På den korte tid LokalTelefonen har været i luften har alt fungeret problemfrit. En række klubaftaler er allerede på plads, ikke mindst takket være et enkelt set-up for samarbejdet med klubberne muliggjort gennem Company Mobiles løsninger. Vi ser frem til at gøre LokalTelefonen til en succes for foreningslivet i Danmark, i samarbejde med Company Mobile"

Hvilke produkter indeholder løsningen?

Løsningen af LokalTelefonen indeholder produkter som vist i modellen